Müslümanız hepimiz çok şükür... Namazımızı huşu ile kılamasak da, sınandığımızda öfkemizi kontrol edemesek de, nefsin isteklerine her zaman başkaldıramasak da, sabretmesini, şükretmesini gereği gibi yapamasak da...

Bir arkadaşım, Türkiye'deki müslümanları altıya ayırmış. Okuduğumda çok güldüm, hak verdim. Kendim hangi kategorideyim diye düşündüğümde o kadar da komik  olmadığını anladım.

Maalesef tam hakkını vererek ‘müslüman’ özelliklerine uyamıyoruz çoğumuz. Sebep? Diye sormak lazım geliyor tam bu noktada. Herkes için ayrı bir cevap yazmak mümkün ancak söylemekten çekindiğimiz asıl cevap ‘hiçbir şey’ oluyor.

Bunun tek bir sebebi olabilir aslında; imtihanda başarılı olamamanın, aynı yanlışlara tekrar tekrar düşmenin.. İnsanın kendini tanımaması.

Çok da takdir etmediğim bir takım filozoflar oldukları için adlarını vermek istemediğim ancak IQ larının yüksek olduğu aşikar olan ve büyük kitlelere hitap edebilen pek çok insanın, insanlara ilk tavsiyesi ‘önce kendini tanı’ dır.

İbrahim b. Edhem’in talebesi olan ve bazı otoriteler tarafından ilk sufi olduğu kabul edilen Belhli Şakik’in bir sözü rivayet edilir: “Eğer bir insan iki yüzyıl boyunca yaşadığı halde şu dört şeyi öğrenememişse (Allah bilir) cehennemden kurtulamayacaktır:

Birincisi marifetullah, ikincisi kendini bilmek, üçüncüsü Allah’ın emir ve yasaklarını bilme, dördüncüsü Allah’ın ve kendisinin düşmanlarını bilme. Büyük alimlerimizden olan İmam Gazali’nin riya ve gösteriş, şeytan ve hileleri, ey nefsim adlı eserlerinde de insan psikolojisine kuran kaynaklı bir yaklaşım görülür.

Kendini tanımak isteyenler için Hayati Aydın’ın Kuran da insan psikolojisi adlı kitabının bu konuda güzel bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Kitabın arkasındaki yazıyı paylaşmak isterim:

“İnsan bir taraftan Allah’a ibadet ve itaat etmesinin ve yeryüzünde iyilikleri hakim kılmasının gerekli olduğu hususunda yaratılıştan gelen bir ilhamın etkisinde kaldığı gibi, diğer taraftan hiçbir kaydı tanımamaya ve dürtülerine göre yaşamaya sevkeden duygularında sürükleyiciliği altında olduğunu hissetmektedir.  Bu durum, insanın ne kadar çetin bir mücadele ile karşı karşıya olduğunun bir göstergesidir. Dolayısıyla, bir mücadeleye girerken donanımımızı bilmek ve tanımak gerekir. İnsanı tam anlamıyla öğrenmek, kişilik dokusunu oluşturan biyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel etmenlerin bilinmesiyle mümkündür. Bu kitap, Kuran ve Sünnet ışığına tutarak insanı üç boyutta ele almaktadır”

Anahtar Kelimeler: Anlama Çabası, Araştırma - İnceleme, Kuranda Psikoloji, Kuranda Psikolojik İkna, Mümin Psikolojisi, Müminin Özellikleri, Müminin Vasıfları

huma , 08/02/2010-20:26 Facebook'ta Paylas