Türkiye Diyanet Vakfı, her yıl İslâm ve Türk dünyasının dini, sosyal, ekonomik vb. konularında yapılmış ilmi bir araştırmaya ödül vermeyi gelenek haline getirmiştir. 2010 yılı ödülü:

Birinci 10.000. YTL.
İkinci    7.500. YTL.
Üçüncü 5.000. YTL.
Dördüncü eserin basımı gerçekleştirilecektir.

KONULAR:
1. İslâm Dünyasında Şehirleşme Süreci
2. Tarih Boyunca İslâm Üzerinde Oluşturulan Kavramlar
3. İslâm Düşüncesinde İhtilafların Sebepleri
4. Dinler ve Kültürler Arası İlişkiler
5. İslâm Düşüncesinde Durağanlığın Sebepleri

KATILIM ŞARTLARI:
1. Eserin önceden yayımlanmamış olması.
2. Eserlerin 10 (on) nüsha halinde teslim edilmesi ve yazarın özgeçmişinin eklenmesi.
3. Eserin hacminin (sayfada 200 kelime itibariyle) 200 sayfadan az olmaması gerekmektedir.
4. Yarışmaya gönderilen eserler yazarlarına iade edilmeyecektir.
5. Dereceye giren eserlerin yayın hakkı sürekli olarak Vakfa ait olacaktır ve yazara Türkiye Diyanet Vakfı Telif Ücretleri Talimatı çerçevesinde telif ücreti ödenecektir.
6. Yabancı dildeki eserler yarışmaya katılamayacaktır.

SÜRE:
Eserler en geç 30 Kasım 2009 tarihinde Vakfımızda olacak şekilde gönderilecektir. Başvurular "Türkiye Diyanet Vakfı Dr. Mediha Eldem Sokak No:72/B Kocatepe/ANKARA" adresine elden veya posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Sonuçlar 2010 yılı Kutlu Doğum Haftasında ilan edilecektir.

kaynak

Anahtar Kelimeler: İslami Haber Ver, diyanet yarışmaları, islam araştırmaları yarışması, islam yarışmaları

mustasim billah , 26/10/2008-10:35 Facebook'ta Paylas