Dini Kavramlar Sözlüğü yazılarımızda bu kez kelimemiz Uzlet. Arap dilinde “a-z-l” fiili, ayırmak, uzaklaştırmak, görevinden el çektirmek, ilişiğini kesmek, atmak, azletmek anlamlarında kullanılır. “İ’tizâl” birisinden veya bir şeyden uzak durmak, ayrılmak, çekip gitmek anlamlarına gelir. “Uzle” ismi “i’tizâl” mastarının bir türevi olarak, “kişinin önceden içinde bulunduğu bir durumdan kendisini soyutlaması, ayrılması, bağını kesmesi, uzaklaşması” mânâlarınadır. Devamını Oku »