iskilipli atıf hoca4 şubat 1926 tarihinde şapka kanununa muhalefetten idam edilen İskilipli Mehmed Âtıf Hoca, Ehli sünnet düşüncesinin en büyük müdâfaacılarından biriydi. Babası Akkoyunlu aşîretinin İmamoğulları ailesinden gelen Mehmed Ali Ağa, annesi Mekke'den göç etmiş, Ben-î Hattab aşîretinden Nazlı Hanım'dır. Altı aylıkken öksüz kalan Mehmed Âtıf, dedesi Hasan Kethüdâ efendinin himayesinde yetişmiştir.Devamını Oku »