Bugün sizlerle bir yüksek lisans tezinde okuduğum bir pasajı paylaşmak istedim: Sahîh-i Buhâri, İslam kültürünün, Kur'ân-ı Kerim'den sonra en güvenilir ve en sahîh kitabı; İslam alimlerine göre, sırf sahih hadisleri bir araya toplamak için yazılmış sahih hadis eseridir. İmam Muhammed b. İsmail el-Buhârî'nin Sahihine verdiği tam isim "El-Camiu's-Sahîh Müsnedu’l-Muhtasar min Umûri Rasulillah (s.a.s) ve Eyyâmihi"dir. İmam Buhârî küçük yaştan itibaren hadisle meşgul olmaya başlamıştır. Devamını Oku »