Bugün öğrendim ki 11 ocak, Fuzuli'nin ölüm yıl dönümüymüş. Bu koca şairi bir iki kelimeyle anayım istedim. Fuzuli, Gazalleri, Murabbaları ve Su Kasidesiyle şairliğin hakkını vermiş biri. Ve tabi ki edebiyat tarihinin en önemli mesnevilerinden biri sayılan Leyla vü Mecnun... Kısacası, eğer şairlik bir sanat ise Fuzuli bu sanatın kitabını yazmış biri. İyi de adı neden fuzuli, hiç merak ettiniz mi? Fuzuli, şairin adı değil mahlasıdır.

Fuzuli'nin asıl adı Mehmet bin Süleyman'dır. 1483 yılında Hille'de doğmuş azeri kökenli bir türk. 1556 yılında da Bağdat'ta vefat etmiş. Ta Lisede edebiyat hocam anlatmıştı. Doğruluğu tartışılır tabi ama anektod şöyle:

Mehmet bin Süleyman, şiirleri diğer şairlerin şiirlerinden ayrılmaya başlayıp da farkını belli ettikçe, şiirde ustalaştıkça taklitçileri artmış. Eee değeri artan şeyin taklidi çıkar tabi. Neyse bakmış Mehmet, nerede bir şiir bulunsa hep kendi ismiyle yazılmış. O zamanlar devlet büyükleri şairleri koruyup kolladıkları onlara ikramda bulundukları için mehmet'in ismini kullanıp üç beş altın koparmak diğer şairler arasında olağan hale gelmiş.

Mehmet kendi kendine demiş ki, öyle bir mahlas bulayım ki kimse bu mahlası kullanmak istemesin. böylece değersiz, kıymetsiz, kof manalarına gelen fuzuli kelimesini mahlas olarak seçip şiirlerini bu mahlasla bitirmiş. Bu taktik,  ne kadar işe yaramıştır bilinmez ama Fuzuli böylece hakkıyla nesiller boyunca  tanınmaya muktedir olmuş.

Fuzuli'nin hayatı hakkında çok ayrıntı yok. Aşağıda hakkında bilininleri bulabilirsiniz. Söyleyeceğim son söz İskender Pala'nın Babil'de Ölüm İstanbul'da aşk'ında fuzuli'nin Leyla ve Mecnıun mesnevisi ekseninde kurgusal bir tasviri vardı. Dileyenler o romanı okuyabilirler.

FUZULİ (1483 - 1556)

Hille'de doğduğu sanılmaktadır. Yaşamı konusundaki bilgiler çok azdır. Bağdat'ta Safevi valisi İbrahim Han tarafından korundu. Onun ölümü üzerine tekrar doğduğu kente döndü. Bağdat'ın Kanuni Sultan Süleyman tarafından alınması üzerine padişaha ve yüksek dereceli devlet adamlarına kasideler sunarak dikkati çekti. Kendisine evkaf dairesinden bir maaş bağlandı. Tüm yaşamı Bağdat ve dolaylarında geçti. Mezarı Kerbela'dadır.

Eserlerini Arapça, Türkçe ve Farsça olarak yazdı. Türkçe şiirleri Azeri lehçesi iledir. Yüzyıllar boyunca Türk şiirini, divan, tekke ve saz şairlerini etkiledi. Hemen tüm eserlerinde büyük bir içtenlik, bir lirizm göze çarpar. Aldığı felsefi, sofiyane öğrenim sonucu gazellerinde, özellikle en büyük eseri Leyla ile Mecnun'da ölümsüz aşk üzerine en güzel mısraları vermiştir. Kasidelerinde ise büyük bir özentinin etkisi görülür.

ESERLERİ :
Türkçe Divan, Arapça Divan, Leyla ile Mecnun, Bengü Bade, Sohbet-ül Esmar.

Anahtar Kelimeler: Tarih, fuzuli, fuzuli biyografisi, fuzuli gazelleri, fuzuli hakkında kısa bilgi, fuzuli hayatı özet, fuzuli hayatı ve eserleri, fuzuli kasideleri, fuzuli kimdir, fuzuli mesnevisi, fuzuli şiirler, fuzuli su kasidesi, fuzuli yorumlar, mehmet bin süleyman kimdir

mutevaggil , 11/01/2012-21:44 Facebook'ta Paylas