kabe1)    Dârunnedve: Dârunnedve, Kusay tarafından yaklasık M.S. 440 yılında Kâbe’nin kuzeyine, tavafa baslanan yerin arka tarafına, kapısı Kâbe’ye dogru açılacak bir sekilde yaptırılmıstır. Dârunnedve’de toplanıp karar alan kurula da Nedve denilirdi. Bir is oldugu zaman Mekke’nin ileri gelenleri çagrılır ve Dârunnedve’de görüsülürdü. Bu kurula kırk yasın üstündeki aile grup baskanları katılırdı. Bir konuda karar alınırken çogunlugun görüsüne degil en akıllı, zeki ve inandırıcı konusan kisinin görüsüne itibar edilirdi.

2)    Hicabe - Sidâne: Hicabe-Sidane, Kâbe’nin perdedarlıgı, anahtar muhafızlıgı görevidir. Kâbe’nin anahtarlarını elinde bulunduran kimse, hac veya umre niyeti ile gelen ziyaretçilere Kâbe’nin kapılarını açardı. Bu görevde olanlar her yıl hac mevsiminden önce Kâbe’nin örtüsünü de degistirirdi. Bu görevi üstlenmis bir kimse en yüksek makama erismis sayılmıstır. Kusay bu görevi oglu Abdüddar’a bırakmıstır. islamiyet’in dogusuna kadar da bu görev Abdüddar ogullarında kalmıstır. M. 630 yılında Mekke’nin fethinden sonra da Hz. Muhammed Kâbe anahtarlarını yine Abdüddar ogullarına vermistir.

3)    Sikaye: Bu görev Mekke’ye gelen hacılara içecek, su tedarik etmekten ibaretti. Mekke’ye gelen hacılar su sıkıntısı çektiklerinden dolayı, insanların bu sıkıntısını gidermek için bu görevi elinde bulunduran kimse su getirip hacılara dagıtarak, onların su ihtiyacını karsılardı. Bu görev Kusay’dan sonra Abdumenaf ogullarına geçmisti. Bu görevi ifa edenler bütün hizmetlerini karsılıksız yapıyor ve bunu Allah’a karsı bir kulluk görevi olarak görüyorlardı.

4)    Rifade: Rifade, fakir hacılara yardımcı olmak, halktan bir seyler toplayıp fakir hacılara yiyecek dagıtmak göreviydi. ibn-i Hisam; Rifade’nin, gelen hacıların ihtiyaçlarını karsılamak için, Kusay’ın Kureys kabilesinden her yıl aldıgı vergi oldugunu söylemistir.148 Eyüp Sabri Pasa’da Rifade’nin her yıl hacıların yoksullarına yemek vermek için Mekkelilerden toplanan yardım parası oldugunu söyler. Bu görevi Abdümenaf ogullarından Beni Hasim üstlenmisti.

5)    Ukab: Kureyslilerin Ukab adında bir sancakları mevcuttu. Bu sancak, savas zamanlarında, bir bayraktar tarafından tasınırdı. Bir yere asker sevk edilecegi zaman bu memuriyette bulunan kimse bayragını bir tarafa diker ve muharipler onun etrafında toplanırdı. Bu görev de digerleri gibi Kusay tarafından düzenlenmis ve sonra Abdüddar ogullarına bırakılmıstır. islam döneminde Mekke’nin fethinden önce bu görevi, Ebu Süfyan Sahr b. Harb b. Ümeyye eline geçirmistir.

6)    Sifaret: Mekkelilerin, diger devletlerle iliskilerini düzgün bir sekilde yürütmek amacı ile seçmis oldukları heyetin baskanlıgı görevine, Sifaret görevi deniliyordu. Günümüzdeki elçilik müessesesinin o günkü karsılıgıydı. Ayrıca dısisleri bakanlıgı da diyebiliriz. islamiyet’in ilk yıllarında bu görev Adiy boyundan Ömer b. Hattab’a verilmisti. Hz Ömer’in Müslüman olması üzerine bu görev, Sehm boyuna geçmistir.

7)    Nizaret: Günümüzdeki Gümrük Bakanlığına verilen addır. Bir yerden baska bir yere götürülecek esyalar önce muayene edilir, daha sonra mühürlü ve ya imzalı bir ruhsat kâgıdı verilirdi. islam’ın ortaya çıkısı sırasında bu görev, Teym kabilesinden Ebu Bekr Abdullah b. Ebi Kuhafe’nin elinde bulunuyordu.

* Yüksek Lisans Tezi HZ. MUHAMMED DÖNEMİNDE PUTPERESTLİK, Serap KAYA FIRAT ÜNiVERSiTESiSOSYAL BiLiMLER ENSTiTÜSÜ FELSEFE VE DiN BiLiMLERi ANA BiLiM DALI DiNLER TARiHi BiLiM DALI

Anahtar Kelimeler: Darunnedve Nedir, Eski Mekke'de Görevler, Hac Görevleri, Hicabe Nedir, Kabe Hizmetkarları, Kusayy Kimdir, Nizaret Nedir, Rifade Nedir, Sidane Nedir, Sikaye Nedir, Ukab Nedir

mutevaggil , 11/07/2011-21:10 Facebook'ta Paylas