Üç ayda bir yayınlanan süreli Edebiyat ve kültür dergisi Yağmur, Türk ve İslam Edebiyatına dair bir sempozyum düzenleyecekmiş. Haber şöyle: Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türk-İslâm Edebiyatı Anabilim Dalı tarafından Yağmur Dil Kültür ve Edebiyat Dergisi'nin desteğiyle 29-30 Nisan 2011 tarihinde İstanbul'da, İslâmî Türk Edebiyatı konulu bir sempozyum tertip edilmesi düşünülmektedir.

Sempozyumun gâyesi Türk Edebiyatı'nın dinî/tasavvufî yapısına, konularına, tür ve özelliklerine dikkat çekmek; genel ve özel olarak, din/edebiyat kavramını irdelemek ve Türk Edebiyatı'nın İslâmî alt yapısını yeniden değerlendirmektir. Bunun yanında medeniyetimizi belirli ölçülerde etkilemiş diğer din, inanç ve kültürlerin Türk Edebiyatı'na tesirlerinin incelenmesi de sempozyum çerçevesine uygun olacaktır.

Bu bakımdan, Sempozyumda ele alınacak konulara Eski ve Yeni Türk Edebiyatı merkeze alınmak üzere, dil, belâgat, tarih, kültür tarihi, sanat tarihi, sosyal tarih, hukuk, ilâhiyat gibi disiplinler arası ilişkileri göz önüne alınarak yaklaşmak faydalı görülmektedir.

Yukarıda işaret edilen çerçevede sempozyuma katılmayı arzu eden araştırmacıların 18 Haziran 2010 Cuma gününe kadar bildiri özeti ve başlığını,  e-posta ile yürütme kurulu mail adresine ulaştırmasını rica ederiz.

Sizleri sempozyumda görmeyi diler, saygılar sunarız.

Sempozyuma katılım formuna ulaşmak için tıklayınız.
Anahtar Kelimeler: Kültürel Haber Et, Edebiyatımızda İslam, İslam, İslam Edebiyatı, İslam Geleneğinde Edebiyat, İslam ve Türklük, İslami Hikayeler, İslami Şiirler, İslami Türk Edebiyatı, Romanlar, Türk Edebiyatı, Türk İslam Edebiyatı, Türk-İslam Sentezi

mutevaggil , 26/04/2010-19:44 Facebook'ta Paylas