Kadir gecesi, kuran’da zikredilen müstesna gecelerden biridir, hatta en müstesnasıdır, en mübareğidir. Ve hatta kandil geceleri dediğimiz mübarek gün ve gecelerin kuranda yer alan tek örneğidir.

Peki Kadir gecesi neden bu kadar kıymetli? Bu geceyi diğerlerinden ayıran fark nedir? Gelin bunu Kuran’dan dinleyelim:

"Biz onu (kuranı) kadir gecesi indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Onda (o gecede) Melekler ve Ruh (Cebrail) rablerinin emriyle her (türlü) iş için inerler. Esenliktir o, fecrin doğuşuna kadar."

Biraz sonra muhtelif tefsirlerden kadir gecesi ile ilgili açıklamaları okuyacağız. Ama şöyle bir konu var önümüzde. Bazı hanif dostlarımız* diyorlar ki: “kadir gecesi bir kere olmuştur, o da 610 yılında. Her yıl kadir gecesi olmaz!” Yani bunu söylemekle kadir gecesine mübareklik izafe edilemeyeceğini anlatmaya çalışıyorlar. Halbuki ayetler yukarıda:

Melekler ve ruh rablerinin emriyle her işi için İNERLER.

Geniş zamanda söylenmiş Allah tarafından. (Arapçada geniş zaman ile şimdiki zaman aynıdır.) Eğer kadir gecesi o güne özgü olsaydı, melekler ve ruh o gün her türlü iş için indi, inmiştir, indiler vs. gibi bir anlatım söz konusu olurdu. Rabbimiz bu büyük fırsatı her yıl bize veriyor, biz ise hayır bir kereydi deyip kabul etmiyoruz. Ne büyük ahmaklık, ne büyük sefalet, ne büyük gaflet
Şimdi kısa kısa, muhtelif tefsirlerde bu ayetlerin tefsirlerini görelim:

Fi’zilal’il Kuran, Seyyid Kutub:
“…Bizlere mü'min olarak hiçbir zaman bu hatırayı unutmamak ve ihmal etmemek emrolunmuştur. Peygamberimiz Hz. Muhammed -salât ve selâm üzerine olsun- bu hatırayı ruhlarımızda canlandırmak için bizlere çok rahat ve kolay bir yol göstermiştir. Böylece Resulallah ruhumuzun sonuna kadar o hatıraya bağlı kalmasını ve kainatta meydana gelen kainat çapındaki bu olayı unutmamasını amaçlamıştır. Resulallah bizlere her yıl bu mübarek geceyi kutlamamızı, Ramazanın son on gecesinde bu geceyi bekleyip araştırmamızı teşvik ederek bu yolu çizmiştir bizlere. Buhari ve Müslim'de yer alan bir hadiste Resulallah "Kadir gecesini Ramazanın son on gecesinde arayın" buyurmuştur. Yine Buhari ve Müslim'de yer alan bir hadiste Rasulullah'ın "Kim kadir gecesini imanla ve sevabını Allah'tan bekleyerek ihya eder değerlendirirse geçmiş günahları bağışlanır" buyurduğunu görmekteyiz...”
“Kadir gecesi hatırası ile iman ederek ve sevabını Allah'tan bekleyerek o geceyi kutlamayı birbirine bağlamak islamın parlak, sağlam sisteminin bir yönünü teşkil etmektedir…”

Tefhüm ul Kuran, Ebu Ala Mevdudi:
"...Müfessirler genellikle bunun anlamını şöyle açıklamışlardır: "O gecede yapılan iyi bir amel bin yıllık amelden daha hayırlı ve efdaldir." Kuşkusuz bu doğru bir sözdür.
Rasulullah, bu gecenin ameli hakkında çok fazilet beyan etmiştir. Buharî ve Müslim'de Ebu Hureyre'den şöyle rivayet edilmiştir: "Bir kimse Kadir Gecesi iman ile, Allah'tan mükafat dileyerek ibadet için kıyam ederse, önceki bütün günahları affolunacaktır" Müslim'de Ubade b. Samit Rasulullah'tan şöyle rivayet etmiştir: "Kadir Gecesi Ramazan'ın son on gecesidir. Kim ki bu gecede ecir dileyerek ibadet için kıyam ederse Allah, onun önceki ve sonraki günahlarını affeder."

Safvet’üt Tefasir, Sabuni:
"...Kadir gecesi şeref ve üstünlük bakımından bin aydan daha üstündür. Çünkü içinde Kur'ân-ı Kerîm'in indirilme şerefi sadece ona verilmiştir. Tefsirciler şöyle der: Kadir gecesinde yapılan iyi iş, içinde Kadir gecesi bulunmayan bin ay içinde yapılan işten daha hayırlı*dır. Rivayete göre bir adam silah kuşanıp bin ay Allah yolunda cihâd etmiş*ti. Rasululah (s.a.v) ve müslümanlar buna hayret ettiler.

Rasulullah (s.a.v) bunu ümmeti için de temennî ederek şöyle dedi: Ey Rabbim! Ümmetimi, ümmetlerin en kısa ömürlüsü, amel bakımından da ümmetlerin en azı kıl*dın. Bunun üzerine Yüce Allah ona Kadir gecesini verdi ve şöyle buyurdu: Kadir gecesi, sen ve ümmetin için, o adamın cihâd ettiği bin aydan daha hayırlıdır. Mücâhid şöyle der: O gün ve gecede yapılan amel, tutulan oruç bin aydan daha hayırlıdır. İşte bu Kadir gecesinin üstünlüğünün anlatıldığı birinci yöndür..."

NOT:Yazıyı fazla uzatmamak adına, sair tefsirlerden faydalanamadım. Bu üç tefsiri seçmemin ise özel bir nedeni yoktur. ikisi elimde hazır olduğundan mevdudi ve seyyid kutub un tefsirlerinden alıntıladım. sabuni tefsiri ise internette en kolay bulabileceğimiz tefsirdir.


------
* burada hanif dostlar adlı internet sitesi kastediliyor.
TAGS: kuranda kadir gecesi, kadir gecesi tefsir, kadir sureis tefsiri, kadir gecesinin önemi, kadir gecesi ayet, kadir gecesi hadis.

Anahtar Kelimeler: Anlama Çabası, kadir gecesi namazı, kadir gecesinde ibadet, kadir gecesinin önemi

mustasim billah , 26/09/2008-17:29 Facebook'ta Paylas