Geçtiğimiz hafta Taraf gazetesinde yazan Ayşe Hür, köşesinde Kur'an'ın yazılış tarihiyle alakalı, mesnetsiz ve kasıtlı kaynaklardan beslendiği (bkz. Turan Dursun) bir yazıyla karşımıza çıktı. Ona göre Kuran-ı Kerim deforme olmuş ve bir kaç çeşidi vardı. kaybolan, unutulan ayetler vardı. Bunlar tamamen yanlış ve yanlı bilgiler. Ben bu konuyla ilgili internette bulduğum kaynaktan kısa bir özet geçiyorum, yazının sonundaki kaynaktan konu hakkında yarıntılı bilgi alabilirsiniz.

1- Kur'an'ın Allah Rasûlü zamanında yazımı:

Allah Rasûlünün (s.a.v) emri ile vahiy katipleri Kur'an'ı parça parça olarak işlenmiş ince deriler, kürek kemikleri, ağaç kabukları ve düzgün taş gibi maddelerin üzerine yazmakta idiler. Yazılan bu âyetler, vahiy henüz tamamlanmadığı için, tek bir mushafta toplanmamıştı. Bu dönem içersinde Ashab ezberledikleri âyetleri Allah Rasûlünün (s.a.v) gösterdiği sûrelerin altına yazıyorlardı.

2- Kur'an'ın Hz. Ebu Bekr (r.a) döneminde yazılışı:

Zeyd b. Sabit (r.a), Hz. Ebu Bekr (r.a)'in emri ve Hz. Ömer (r.a)'in uygun bulmasıyla Kur'an âyetlerini biraraya toplamıştır. Zeyd İbn Sabit Kur'an'ı toplarken, vahiy katiplerinin yazdıklarını dikkate almış ve âyetleri ilk defa bir mushafta toplamıştır.

3- Kur'an'ın Hz. Osman (r.a) döneminde yazılışı:

ilk Mushaf Kur'an'ın okunşundaki tartışmalara son vermek amacıyla, farklı kıraatleri yansıtacak şekilde Hz. Ebu Bekr'in topladığı ve Hz Ömer'in kızı Hafsa'nın koruduğu nüshaya bağlı kalınarak yazıldı. Bununla ilgili olarak Hz. Osman, Zeyd b. Sâbit (r.a), Abdullah b. ez-Zübeyr (r.a), Sad b. el-Âs (r.a) ve Abdurrahman b. el-Haris b. Hişam (r.a)'ı görevlendirdi. Bu Mushaf üzerinde noktalama işaretleri ve harekeleri bulunmamaktaydı. Hz. Osman (r.a) yazılan Kur'an'ın bir nüshasını saklamış diğer nüshaları ise çeşitli İslam şehirlerine göndermiştir.

4-Kur'an'ın harekelenmesi ve noktalanması üç merhalede tamamlanmıştır.

Birincisi: Muaviye b. Ebu Süfyan döneminde, Muaviye, Ebu'l-Esved'i görevlendirmiş, O da Kur'an okurken meydana gelebilecek okuma hatalarını ortadan kaldırmak amacıyla nokta şeklinde hareke işaretleri koymuştur. İkincisi: Abdülmelik b. Mervan döneminde Kur'an'daki bazı harfleri birbirinden ayırmak için noktalar konulmuştur. Mervan bu işte el-Haccac b. Yusuf'u görevlendirmiş; o da bu işi Nasr b. Âsım ve Hayy b. Yasmur'a havale etmiştir. Üçüncüsü: Bu dönemde i'rab alametleri olan Fetha, Damme, Kesre ve Sükûn konulmuştur. Bu harekelendirmede Halil b. Ahmed el-Ferahîdî'nin yolu izlenmiştir.

***

bu yazı, aşağıdaki kaynağın çok kısa bir özetidir:

http://www.enfal.de/kuranilimleri/003.htm


Anahtar Kelimeler: İslam Araştırmaları, Ayşe Hür Kuran Yazısı, Kur'an'ın Çoğaltılması, Kur'an'ın Mushaf Olması, Kur'an'ın Tarihi, Kur'an'ın Toplanması, Kur'an'ın Yazılışı, Taraf Kuran Yazısı, Vahiy Katipleri Kimlerdir

mutevaggil , 04/09/2011-17:33 Facebook'ta Paylas