covering

Edward Said'ın "Covering Islam" adlı, medyanın islam düşmanlığını iredeleyen kitabının kapak resmi

Bu yazımızda, başta hristiyan dinine mensub olan insanlar olmak üzere, islama yabancı olanların, islam hakkında bir fikri olmayanların ya da islama ön yargılı bakan insanların, bu din hakkındaki kalıp yargıları ve yanlış düşünceleri üzerinde duracağız.


Bu yazının içeriği daha önce sizlerle paylaştığım şu  (işte buradaki yazımız) yazıya çok benzemekle beraber, islamın daha iyi tanınması ve insanların dimağlarında hak ettiği yeri elde edebilmesi için yeniden yazmakta bir beis göremiyorum. Çünkü özellikle son yıllarda batı dünyasında islam sadece üç fikirle anılır oldu, fanatizm, kadercilik ve çok eşlilik. Bir de terörizm tabi ki...


Aşağıdaki liste, islam hakkında yanlış anlaşılmış ya da kasıtlı olarak propogandası yapılmış on farklı noktanın bir açıklaması niteliğindedir.

1. Müslüman demek Arap demektir:


Müslüman deyince batılı insanların aklına uzun sakallı esmer insanlar geliyor hep. Müslümanların hepsinin arap milletinden olduğu sanılıyor. Halbuki araplar islam dünyasının yalnızca %15'ini oluşturmaktadır. üstelik en çok müslüman ortadoğuda değil, doğu asyadadır. Bir başka yanlış anlaşılmada şudur ki bütün araplar müslüman değildir. Arap soyundan gelenlerin yalnızca %75 i müslümandır.


2. Müslümanlar İsa Peygamberi sevmezler:


Batıda bir çok insan Hz İsa'nın islamda Allah'ın büyük peygamberinlerden biri sayıldığını öğrendiğinde şaşırır. İslamda, Hz. İsa'nın babasız doğduğuna ve onun bir çok mucilerine inanmayan gerçekten iman etmiş sayılmaz. İsa peygamber Kuran'da bir çok kez iyi bir örnek ve karekter olarak anılmaktadır. Bir Müslüman, İsa peygambere muhabbetle bakar ve onu diğer peygamberleri sevdiği gibi sever...


3. İslamda Çocuklara Değer Verilmez:


Çocuklar, islam hukukuna göre çok çeşitli haklara sahiptir. Düzgün bir yetişme, yükselme ve eğitim görme hakkı gibi. Çocukların iyi bir kültür ve ahlaka sahip olması için yetişkinlerin sorumluluğundadır. Çocuklar arasında ayrım yapılmaz. Bütün çocuklara eşit şekilde davranılır. İslam, ceza amacıyla bir çocuğun kafasına, yüz kısmına vurmaya ya da uzun bir sopayla dövmeye izin vermez.


4. İslam diğer dinlere hoşgörüsüzdür:


Bir çok batılının müslümanların müslüman olmayanlara karşı temel felsefesinin "kafirlere ölüm" deyiminin olduğunu zanneder. Bu islam hukukuyla bağdaşmaz. İslam'da diğer dinlere ve diğer dinlerin insanlarına saygı vardır. Tarihte Bunun bir çok örneği vardır. Örneğin halife Ömer Kudüs'ü fethettiğinde halkın kendi dinlerinin ibaetlerini yapmaya bir yasak koymamış herkesi bu konuda serbest bırakmıştır.


5. Cihad Allah aşkına kırıp dökmektir:


Cihad kelimesinin arapçadaki manası mücadeledir. Bununla beraber bu kelime Allah yolunda çalışığ çabalamak manasında da kullanılır. Cihadın bir çok türü vardır. En önemli cihad türleri ise nefisle olan cihad, Dil ile cihad etmek, el ile cihat etmek, kötü söze karşı cihad etmek. Hz. Peygamber bir şavaştan dönerken: küçük cihaddan bitirdik büyük cihada dönüyoruz demiştir. Buradaki büyük cihattan kasıt insanın kendisiyle yani nefsiyle olan cihattır.


6. Müslümanlar savaşlarda vahşi ve barbar davranırlar:


Tam tersine, şavaşlarda müslümanların uyması gereken on kural vardır. Bunlar:  kalleşlik yapmamak, doğru yoldan sapmamak, ölü bedenleri tahrip etmemek, çocukları öldürmemek, kadınları öldürmemek, yaşlıları öldürmemek, ağaçları kesip zarar vermemek, binaları yıkmamak ve düşman hayvan sürülerini telef etmemek.


7. İslamda Kadın Hakları Yoktur:


Kökleşmiş bir diğer iddiada kadınların islam dininde hak ettiği yeri ve önemi almamış olmasıdır. Bu durumun nedeni, bazı islam ülkelerinde dinin yanlış yorumlanmasından ve yerel geleneksellikten gelen kalıplardan ötürüdür. (kadınların araba sürememesi, burka giyilmesi vs...). Gerçek şu ki İslam cahiliyye döneminde değersiz bir varlık olan kadını hak ettiği yere getirmiş ve ona bir çok hak ve özgürlük tanımıştır. (Evliliği kabul ya da red etme hakkı, boşanma hakkı, eğitim hakkı vs...)


8. İslam Kılıçla Yayılmış bir Dindir:


Şurası bir gerçek ki Tarihi kayıtların hiçbirinde, kılıç zoruyla müslüman yapılmış insanlar yoktur. İslam diğer ülkelere yayıldıköa oaranın ahalisinin dinine saygı gösteriliyor, ibadetlerine ve ibadethanelerine dokunulmuyordu. Bunun en güzel örneği, Şam emeviye camiidir ki yıllarca hem kilise hem cami olarak kullanılmış tarihi önemi haiz bir yapıdır.


9. Müslümanlar Teröristtir:


İslam hakkında batı dünyasında vuku bulan en yaygın ve en haksız yanlışlık belki de budur. Batı medyasınında sürekli desteklediği bu yanlışlığı bazı radikal müslüman grupların gerçekleştirdikleri eylemler de bu durumun talihsiz yanı olmaktadır. Halbuki islam anarşıye, terorizme, haksız yere öldürmeye fitneye kesinlikle izin vermemektedir. Bu ayetlerle sabittir. Üstelik bir çok hadis islama mensup bir kişini daima yumuşakbaşlı, barışcıl ve insancıl olması gerektiğini salık verir. İslam, Yunusun şakıdığı gibi: "Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil" prensibine dayanan evrensel bir barış dinidir.

 

Anahtar Kelimeler: İslam Araştırmaları, amerikada islam, avrupada islam, batıda islam imajı, batılı gözüyle islam, İslam ve Terorizm

mutevaggil , 22/08/2009-10:48 Facebook'ta Paylas