RFID READER (OKUYUCU) YAPISI ve ÇALIŞMASI: RFID'in tanımına (Radio Frequency Identification) Radyo Frekanslarıyla kimliklendirme diyebiliriz.Bir RFID sistemin en önemli bölümü hiç şüphesiz ki okuyucu (reader) kısmıdır. RFID okuyucu, manyetik alanına giren kartların ID’lerini alarak bunları ya kendi işler ya da bir arabirim vasıtasıyla bu ID’leri işlemesi için bilgisayarlara gönderir. RFID okuyucunun yapısı RFID okuyucu etiketler ile uygulama bilgisayarı arasındaki köprüdür. Aşağıdaki şekilde bir okuyucunun etiket ve bilgisayar ile olan ilişkisi gözükmektedir.

Tüm RFID okuyucular genelde iki ana bloktan meydana gelirler. Bunlar Kontrol Ünitesi ve alıcı-verici kısımlarını içeren RF (HF) arabirimi’dir. Aşağıdaki şekilde bir RFID okuyucunun en temel haliyle blok diyagramı görülmektedir:

 

Bu bölüme RF modül ya da HF arabirimi de denmektedir. Bir RFID okuyucunun RF arabiriminin şu görevleri vardır: • Etiketi aktivite edecek yüksek frekanslı iletim enerjisini üretip etiketi beslemek • Etikete gönderilecek bilginin modülasyonunu yapmak • Etiket tarafından gönderilen bilgiyi almak ve bunu demodülasyon yaparak kullanıma hazır hale getirmek.

 

 

RF arabirimi bölümü kendi içinde RFID etiket (transponder) ile haberleşmesinde (data akışı için) iki ayrı yola ayrılmıştır. Etikete gönderilecek bilgi RF arabirim içinde gönderme koridoru (transmitter arm) yoluyla iletilir. Etiketten okunan bilgi ise alıcı koridor (receiver arm) ile işletilir. Aşağıdaki şekilde RF arabiriminin blok diyagramı ve alıcı-verici kısımlarının ayrı yollardan oluştuğu görülmektedir:

Öncelikle çalışma frekansını seviyesinde (135 KHz ya da 13,56 MHz gibi) bir frekans kuartz osilatör tarafından üretilir, osilatörden çıkan sinyal kodlama sisteminin temel bandı tarafından kontrol edilen modülasyon katına gönderilir.

Kontrol Ünitesi

Okuyucunun kontrol ünitesi şu görevleri gerçekleştirir: • Uygulama yazılımı ile haberleşmek ve uygulama yazılımından gelen komutları icra etmek • Tag (etiket) ile iletişimi sağlamak (master-slave prensibi) • Sinyal kodlama ve sinyal çözme • Çarpışma engelleme algoritmalarını çalıştırmak • Transponder ve okuyucu arasında gelip giden veriyi çözümlemek ve şifrelemek • Okuyucu ile Transponder (tag) arasındaki uyumu sağlamak Bir kontrol ünitesi genelde, bu işlemleri ürütmek üzere bir mikro denetleyiciye sahiptir. Aşağıdaki resimde bir kontrol ünitesinin blok diyagramı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: RFID Reader Circuit, RFID okuyucu Devre, RFID şema, RFID blok diyagram, RFID okuyucular, RFID PIC, RFID ATMEL, RFID 8051, RFID MSP430,RFID devresi

Anahtar Kelimeler: Tekno Haber

peynir6 suyu tozu , 01/06/2008-12:33 Facebook'ta Paylas