Yahudi (Musevi) Takvimi, lunisolar takvim temellidir. (Ayın evreleri ve güneşin döngülerine dayanır). Takvim Musevi inancına göre 3760 civarında gerçekleşen (m.ö) yaratılışa dayanır.

Bu takvimin gün sayısı 353 – 385 arasıdır. Yahudi takviminde gün, güneşin batımıyla başlar. 12 ay vardır: nisan, iyar, sivan, temmuz, av, elul, Tişrei, Marçeşvan, Kislev, Tevet, şevat, Adar.

İslam takvimi, ay gezegenin döngüsüne (ayın hallerine) göredir. İkinci Halife Hz. Ömer’in, Peygamberin hicretini (mekkeden medineye göç) başlangıç noktası aldığı biliniyor. İslam takvimi yaklaşık olarak 12 ay ve 354 gündür. İslam takviminde yeni gün, günbatımıyla başlar. İslami takvimin 12 ayı: Muharrem, Safer, Rebi’evvel, Rebiulahir, cemaziyelevvel, cemaziyyelahir, Recep, şa’ban, Ramazan, şevval, zilkade ve zilhicce.

Grogoryan Takvimi, bazen hristiyan takvimi ya da batı takvimi de denir. İsa’nın doğum yılını başlangıç kabul eder. Mesela 2007 yılı demek, isa’nın doğumundan 2007 sene geçmiş demektir. Daha önceleri julian takvimi gibi başka takvimler de vardı. Gregorian eski takvimleri geliştirilerek oluşturuldu. Papa 13 gregori’ye kadar bir çok değişiklik gerçekleşti.

Gregorian takvim 12 ay ve 365 günden oluşur. Gregorian takviminde aylar 30 ya da 31 günden oluşur. Şubat 28 ya da 29 dur. Gregorian takviminde gün geceyarısıyla başlar. Gregorian takvim, günümüz takvimlerin temelini oluşturur.

Anahtar Kelimeler: gregoryan takvimi, info about three religions calenders, islam takvim, takvim bilgisi, yahudi takvimi

ebu hamid , 11/03/2009-21:56 Facebook'ta Paylas