III.SelimOsmanlı padişahlarından Selimi Salis, Osmanlı Devlet adamları arasında belki en kalifiyesi, en başarılısı değil ama bence en renklilerindendir ve de en beğendiğim üç beş padişahtan biridir. Hele, bugün irtica faaliyetlerinden biri sayılan sünnete uygun, bir tutam sakalı yok mu? O portreyi gördüğüm zaman hep gülümserim.

Çünkü Üçüncü Selim, tarihçiler tarafından batılılaşma haraketlerini ciddi manada başlatan ilk yenilikçi Osmanlı padişahı kabul edilir. Bir bakıma Türkiye İnkılap Tarihi onunla başlar. İşte beni gülümseten de bu ironidir efendim. Bugün bu sakalla etrafta dolaşanlar gerici yaftasıyla yaftalanırken, osmanlının en kıllı padişahı, yaftacılarla adeta dalga geçer gibi, hem sakallıyım hem yenilikçiyim diye bağırıyor.

Neyse lafı fazla uzatmayayım. Size bir yazı paylaşmak istiyorum. Alıntı bir yazı bu. O yüzden tamamını buraya almayacağım. Bir giriş olsun diye bir kısmını buraya alıyor ve yazının sonuna linkini koyuyorum. Yağmur Dergisinde yayınlanmanmış bu makalenin adı:III.Selim: Hayatı ve musikişinaslığı, şöyle başlıyor:

Osmanlı Devleti’nin sürüklenmekte olduğu uçurumu gören, başta Fransız İhtilâli’nin ortaya çıkarttığı sarsıntılar olmak üzere dünya ölçüsünde dağdağalı bir devrin padişahı olan Sultan Üçüncü Selîm, Osmanlı hanedanının 28. hükümdarı olup dedesi 23. padişah Üçüncü Ahmed, babası ise 26. padişah Üçüncü Mustafa’dır. Üçüncü Selîm’in annesi Mihrişah Valide Sultan, Sarây-ı Hümâyun’da cariye iken belli bir eğitimden geçtikten sonra Üçüncü Mustafa’ya verilmiştir.

Üçüncü Selîm’in altı kızkardeşi, küçük yaşta ölen bir erkek kardeşi olmuştur. 27 Cemâziyelevvel 1175 (24 Aralık 1761) Perşembe günü dünyaya gelen Üçüncü Selîm, Osmanlı hanedanında uzun zamandan beri dünyaya gelen ilk erkek çocuğu idi. Aynı zamanda babasının da ilk erkek çocuğu olduğundan doğumunu müteakip yedi gün yedi gece süren şehrayin ve üç gece donanma şenlikleri yapılmıştır. Zengin fakir demeden halka atiyyeler dağıtılmış, ikrâmlar sunulmuş, saray ve resmî daireler süslenmiş, hanende ve sâzendelerin tertip ettiği eğlencelerle bu doğum âdeta bayram şenliği mesabesinde kutlanmıştır.

makalenin devamını buradan okuyabilirsiniz

Anahtar Kelimeler: Tarih, 3.Selim Dönemi, 3.Selim Hayatı ve Eserleri, 3.Selim ve İnkılapları, 3.Selim ve Musiki, 3.Selim ve Yenilikler, 3.Selimin Devlet Yönetimi, Osmanlı Padişahları, osmanlıda müzik, Padişah Şiirleri, Üçüncü Selimin Besteleri, Üçüncü Selimin Hayatı ve Eserleri

mutevaggil , 07/04/2010-20:09 Facebook'ta Paylas