isamInternational Comission On The Scientific In Qur'an and Sunnah ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları merkezi İSAM tarafından ortaklaşa düzenlenen "Uluslararası Kuran Sünnet ve Modern Bilimler Sempozyumu" İstanbul'da başlıyor. 11-13 Mart 2011 tarihleri arasında başlayacak uluslararası sempozyumda 55 bilim adamı tebliğ sunacak.  11 Mart 2011'de saat 16:00 saatinde başlayacak olan sempozyum, Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Daha önce 9 ülkede de gerçekleşştirilen sempozyumun 10'ncusu Türkiye'de gerçekleşecek. 9'ncusu Rusya'da yapılan sempozyumda 7 Rus'un sempozyumdan etkilenerek Müslüman olduğu biliniyor.

İŞTE SEMPOZYUMUN TEBLİĞ BAŞLIKLARI

Birinci Oturum
Açılış Oturumu ve Protokol Konuşmaları 11 Mart 2011 Cuma 09.00 - 10.30

İkinci Oturum
11 Mart 2011 Cuma (16.00 - 18.00)
Oturum Başkanı: Dr. Abdullah Ömer Nasif Raportör: Dr. Muhammed Muhammed Davud
16.00 Kur'an-ı Kerîm'e Göre Neslin Üremesi Dr. Mücâhid Ebu'l-Mecd
16.20 Faiz Yasağı ve Sebepleri Dr. Kevser Abdülfettâh el-İbcî
16.40 Kur'anî - Bilimsel - Teoloji, Bilimsel - Kur'anî - Teoloji Doç. Dr. Caner Taslaman
17.00 Evrenin Kandilleri Dr. Yâsîn Muhammed el-Müleykî
17.20 Beyin Haritası: Dini ve Bilimsel Bir Yaklaşım Dr. Muhammed İbrahim Dûdah

Üçüncü Oturum
11 Mart 2011 Cuma (18.30 - 20.45)
Oturum Başkanı: Dr. Abdulcevad es-Sâvî Raportör: Dr. Halid Said Asîrî
18.30 Kan Şekeri Üzerinde Çörek Otunun Etkisi Dr. Abdullah Ömer Bâmûsâ
18.50 Boşanma İddetinin Hikmeti Dr. Fevzi Ramazân
19.10 Gökyüzü Örgüsü Dr. Hüsnü Hamdân Dusûki
19.30 Hayvan Sütünün Yapısı Prof. Dr. Hamid Atiyye Muhammed
19.50 Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde İnsanın Yaratılışı Prof. Dr. Alparslan Özyazıcı
20.10 Kur'an ve Sünnet Işığında DNA Dr. Mahmud Ebu'l-Necâ

Dördüncü Oturum
12 Mart 2011 Cumartesi (09.00 - 11.00) A Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Âdil Abdullah el-Fellâh Raportör: Dr. D. Abdulaziz el-Cefrî
09.00 Sıtma Hastalığının Tedavisinde Çörek Otu Dr. Halid Said Asirî
09.20 Çörek Otu Hakkında Bir Araştırma Dr. Muhammed Remzi
09.40 Kalp Sağlığına Faydaları Açısından Egzersiz ve Çörek Otu: Karşılaştırmalı Bir Analiz Lubnâ İbrahim el-Assûm
10.00 Bakterilerin Tedavisinde Çörek Otunun Rolü Prof. Dr. Muhammed Mahmud Şüheyb, Dr. İmân Muhammed Hulvâni
10.20 Göğüs Kanserinin Önlenmesinde Destekleyici Bir Tedavi Unsuru Olarak Çörek Otu Dr. Recâ Hüsnü Muhammed, Dr. Muhammed Cemil Abdülmunim

Beşinci Oturum
12 Mart 2011 Cumartesi (09.00 - 11.00) B Salonu
Oturum Başkanı: Dr. Fatma Ömer Nasîf Raportör: Prof. Dr. Senâ Ahmed Halife
09.00 Balkabağı Bitkisi (Cucurbita Moschata) Özütünün Antimikrobiyal Özelliği Dr. Amine Ali Sıddık
09.20 Mikrobiyolojide "Ayrışma" Dr. Ahlâm Ahmed el-Avadî
09.40 İletişimde Haber Kaynağının Güvenirliği Dr. Rahîme et-Tayyib Îsânî
10.00 Tarım İçin Çisentinin Bitkiler Açısından Önemi Dr. Mulûk Muhammed el-Hazzân
10.20 Köpek Salyasının Bakteriyel Etkileşimi Nuhâ Talâl İbrahim Zeylaî, Prof. Dr. Naciye ez-Zenbakî

Altıncı Oturum
12 Mart 2011 Cumartesi (11.30 - 13.30) A Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salih b. Hüseyin el-Âyid Raportör: Dr. Adil Muhammed Ebululâ
11.30 Miras Paylaşımının Hikmetleri Dr. Necib Bûhuneyk, Prof. Dr. Sellâf Al-Kîkıt
11.50 Deprem ve Volkanik Hareketlilik Enîsurrahman en-Nedvî
12.10 Yerbiliminin Esasları Üzerine Bir İnceleme Dr. Şerif Ali Sadık
12.30 Kur'an'da Sağ - Sol Kavramı Prof. Dr. Şenol Dane
12.50 İslam ve İnsan Hakları Dr. Salih Asker

Yedinci Oturum
12 Mart 2011 Cumartesi (11.30 - 13.30) B Salonu
Oturum Başkanı: Dr. İbrahim Kafi Dönmez Raportör: Prof. Dr. Bekir Zeki Avad
11.30 Kur'an'ın Bilimsel Tefsiri Konusunda Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Türkiye'de Yapılan Çalışmalara Eleştirel Bir Yaklaşım Prof. Dr. Ömer Çelik
11.50 Asit ve Renk Gelişimi: Etlerin Sağlıklı Depolanması Dr. Muhammed Bûrabâb, Dr. Muhammed Idömer
12.10 Kur'an ve Gaybdan Haber Verme Prof. Dr. Muhammed Emahzun
12.30 Tam Tahıllı Ürünlerin Faydaları Dr. Üsame Sıddık Hammûde
12.50 Kur'an ve Hz. Peygamber Öğretisinde Yer ve Göklerin Ele Alınışı Prof. Dr. Celal Yeniçeri

Sekizinci Oturum
12 Mart 2011 Cumartesi (16.00 - 18.00)
Oturum Başkanı: Dr. Hamza b. Hüseyin el-Fa'r Raportör: Dr. Abdullah Kurban Türkistanî
16.00 Mekke-i Mükerreme'nin Coğrafi Konumunun Özelliği Dr. Yahya Veziri
16.20 Ortak İktisadi Haklar Açısından Kadın ve Erkek Dr. Şirin Fethi Mustafa
16.40 Hz. Peygamber'in Tavsiyeleri Işığında Öfke Kontrolü Dr. Muhammed el-Acrûdi
17.00 İncillerde Hz. Peygamber Esma Abdülmecid Aziz
17.20 Kur'an ve Modern Bilim (İlişkisi - Sahası - Sorunları) Prof. Dr. Celal Kırca

Dokuzuncu Oturum
12 Mart 2011 Cumartesi (18.30 - 20.10)
Oturum Başkanı: Dr. Abdurrahman ez-Zeyd Raportör: Dr. Muhammed el-Cundî
18.30 Kur'an'da Fıtrat İman İlişkisi Prof. Dr. Sad b. Ali eş-Şehrânî
18.50 Bulutlar Gibi Gelip Geçen Dağlar: Kur'an'da Dağların Ele Alınışı Ümit Şimşek
19.10 Kur'an-ı Kerim'de İnsan Hakları Prof. Dr. Abdüssened Yemâme
19.30 Kur'an-ı Kerim'in Beyan İncelikleri Prof. Dr. Muhammed Muhammed İmam Davud
Müzakere 19.50-20.10


Onuncu Oturum

13 Mart 2011 Pazar (09.00 - 11.00) A Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmed Abdullah bin Humeyd Raportör: Prof. Dr. Adnan Ahmed el-Bâr
09.00 Karaciğer Kanser Hücresi Üzerine Bal ve Çörek Otunun Etkisi Prof. Dr. Mahmud İsmail Hasan
09.20 Balın Antimikrobiyal Özelliği Prof. Dr. Ahmed Hicâzi
09.40 Balın Rengi ve Böbrek Taşlarıyla İlişkisi Dr. Ahmed b. Sattâl
10.00 Propolis ve Diyabet Tedavisi Dr. Muhammed Taha el-Hariri
10.20 Balın Tedavi Edici Özellikleri Esma Sib


Onbirinci Oturum

13 Mart 2011 Pazar (09.00 - 11.00) B Salonu
Oturum Başkanı: Dr. Hatice Ömer Bâdahdah Raportör: Prof. Dr. Ahlâm el-Avadî
09.00 Bazı Akciğer Mantar Hastalıkları Üzerinde Kust Bitkisi ve Amfoterisin B İlacının Tedavi Edici Etkisine Dair Bir Araştırma
Prof. Dr. Sena Ahmad Halife, Prof. Dr. Rahmet Ali el-AIyânî, Dr. Dalya Mustafa Dimyâtî
09.20 Yetimlere Yönelik Şefkat (Yetim Başını Okşamak) Dr. Mehâ Yusuf el-Cârullah
09.40 Korkunun Karaciğer Yapısına Etkisi Dr. Latife İshak Hayyât
10.00 Kust Bitkisinin (Costus Speciosus) Solunum Sistemi Mantar Hastalıkları Üzerindeki Etkisi Dr. Menâl Osman el-Kattân
10.20 Hicaz'dan Busra'daki Develerin Boyunlarını Aydınlatan Bir Ateşin Çıkması Dr. Muhâ Abdurrahman Netu


Onikinci Oturum

13 Mart 2011 Pazar (11.30 - 13.20) A Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın Raportör: Dr. Ertuğrul Boynukalın
11.30 Kur'an ve Dinamik Yer Hareketleri Dr. Zekeriyya Hemîmî, Prof. Dr. Muhammed Hidayetullah Kârî, Dr. Muhammed İbrahim Mutsah
11.50 Boşanmayla İlgili Hükümlerin Dini Hikmetleri Prof. Dr. Muhammed Nebil Ganâim
12.10 Kur'an ve Yeni Bilimlerin Ortaya Koyduğu Metafizik Gerçeklikler Prof. Dr. Osman Çakmak
12.30 Domuz Etinin Haram Kılınışının Hikmetleri Prof. Dr. Hanefî Mahmud Medbûlî 

Onüçüncü Oturum
13 Mart 2011 Pazar (11.30 - 13.30) B Salonu
Oturum Başkanı: Dr. Abdunnasır Batuk Raportör: Şirin Fethi Mustafa
11.30 Kur'an ve Modern Bilim Açısından Serap Olgusu Hasan Yusuf Şihâbuddin
11.50 Acve Hurmasının Akciğer Dokusuna Faydaları Dr. Leyla Ahmed Hamdi, Dr. Dina Mevsıli
12.10 Güneş Nereye Gidiyor? Fiz. Müh. Taşkın Tuna
12.30 Hurmanın Antimikrobiyal ve Tedavi Edici Özelliği Dr. Ervâ Abdurrahman Ahmed
12.50 Üzümün Besleyici ve Tedavi Edici Özelliği Prof. Dr. Meysâ Muhammed er-Râvi

Ondördüncü Oturum
13 Mart 2011 Pazar (16.00 - 18.00)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muhammed Salih Hariri
Raportör: Prof. Dr. Muhammed Hidayatullah Kari
16.00 Gece Karanlığı ve Gündüz Işığının Bitkilere Etkisi Prof. Dr. Kutb Âmir Fergalî
16.20 Çevre Kirliliği Dr. Ahmed Melîcî
16.40 Din ve Bilim Açısından Şimşek Olayı M. Abduddâim el-Kuheyl
17.00 Deniz Rüzgârları ve Çeşitleri Dr. Salih Abdulkavî es-Sinbânî
17.20 Kur'an'da Sivrisineğin Misal Olarak Ele Alınışı Prof. Dr. Mustafa İbrahim Hasan

Onbeşinci Oturum
13 Mart 2011 Pazar (18.30 - 19.30)
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Abdullah el-Muslih
18.30 İçkiyle İlgili Hadislere Bilimsel Bir Yaklaşım Dr. Muhammed Ali el-Bâr
18.50 Zeytinyağı Mucizesi Dr. Hassân Şemsi Bâşâ
Müzakere 19.10-19.30
Kapanış Oturumu 13 Mart 2011 Pazar (20.00 - 21:00)

www.isam.org.tr

Anahtar Kelimeler: İslami Haber Ver, Dini Sempozyumlar, Hadis Sempozyumu, İSAM araştırmaları, İSAM sempozyumları, İslam Araştırmaları Sempozyumu, Kuran Sempozyumu

mutevaggil , 13/03/2011-16:06 Facebook'ta Paylas