kötülük

alemde tek güç olma ve taht sevdasının döndürdüğü gözler

Bu kez listemiz, Müslümanlara, islam ümmetine ve insanlara gelmiş geçmiş en büyük zulmü ve kötülüğü yapan, cinayetler işleyen kuru inadında direnen 10 beddualı kişiyi içermektedir.

Şüphe yok ki bu listenin başlangıcı insanın yaratılmasıyla başlayan sürecin tamamını içermelidir. Habil’in kardeşi Kabil ile başlayan kötülük işleme, günümüze kadar hırsla, merhametsizlikle, dünya metaına karşı duyulan aşırı istekle beraber günümüze kadar gelmiştir.

Yöneticilik kisvesi altında, makam ve mevkinin insanı yoldan çıkaran cazibesine kapılıp, nefis ve hevalarının dediklerini yapan, bunu yaparken de halkına zulum eden bu insanları, insanlık rahmetle değil nefret ve beddua ile anacaktır. Allah böyle bir anılma türünden bizleri korusun.

Aşağıdaki listedeki şahıslardan kimisi belasını buldu, kimisi Allah’ın lanetine daha dünyadayken duçar oldu. Bir kısmının hesabı da ahirete kaldı.  Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayan, dünyaya kazık çakacaklarını zenneden, nefsinin ve şeytanın esiri olmuş bu tuhaf insanları Allah’a havale ederek listemize geçelim.


1. Nemrut:

İsmi Kötülükle özdeşleşmiş biri şahsiyet. Birisi bir merhametsizlik ettiği zaman Nemrut gibi adam deriz. İşte O Nemrut, İbrahim Peygambere ve ona inanlara karşı mutlak bir hırs beslemiş ve İnananları sindirmek için elinden geleni yapmıştır. Allah’ın peygamberini diri diri ateşe atacak kadar gözü dönmüş bu cani, Allah’ın gönderdiği ufacık bir sivrisineğe yenilerek, en aşağılık ve rezil bir biçimde ölmüştür. Tekvinde Nuh Peygamber’in oğullarından Ham’ın soyundan olduğu yazılır[1].


2. Firavun:

Aynı Nemrut gibi ismi kötülere sıfat olmuş bir başka zalim. Eskiden Mısır topraklarını yönetenlere Firavun denirdi. Firavun aslında bir isim değil sıfat fakat Kuran özel isim vermeden ondan “Firavne,” diye bahsettiği için biz de listemize öyle aldık. Hayatını, Musa Peygamber’e ve ona inananlara zulmetmekle geçiren bu zalim, suda boğularak cehennemi boylamıştır. Tam boğulurken "Ben de Âlemlerin Rabbi Olan Allaha inandım," demiş ama artık çok geç olmuş ve kendisine "Şimdi mi inanıyorsun?"[2] denilerek  imanı reddedilmiştir.

 

3. Ebu Cehil ve Ebu Leheb A.Ş:

Allah’ın laneti üzerlerine olsun, insanlıktan çıkmış bu iki mel’un, anonim bir ortaklık kurup Peygamber Efendimizi üzmüşlerdi (s.a.v). Hem de bir değil on değil, yüzlerce kere efendimize ve ona inanlar arkadaşlarına zulm etmişlerdi. Kendilerini Ekber addeden bu iki mel’un insanımsı varlık sonunda Hakk’ın belasına Duçar oldu. Nemrut ve firavun ile birlikte bu ikisi islam dünyasının en zalim ve en lanetli kişileridir.


Listemizin bundan sonrasına şöyle bir çizgi çekmemiz gerekecek. Bundan sonrasını, bu dördünden ayrı değerlendirmek lazım bence. Çünkü aşağıdaki kişilerin tevbe etmiş ve tövbesi kabul edilmiş olma ihtimali az da olsa vardır. Allah en iyisini bilendir.


4. Yezid bin Muaviye:

I.Yezit (ö.638) gözünü iktidar hırsı bürümüş bir şahsiyetti. İslam âleminin en büyük matemlerinden Kerbela Hadise’sine ve Hz. Hüseyin’in şehit düşmesine neden oldu. Sonunda onun ismi de zorbalıkla eş anlamlı olarak kullanılmaya başlandı. Bugün Anadolu’nun bazı yörelerinde kötü davranışlarda bulunan kişiye “Yezit” denir. Fakat bütün bunlara rağmen bu kişi için ayrı bir paragraf açılmalıdır. Bunlar yukarıda bahsettiğimiz gruplar içinden hesabı ahirete kalmış kimselerden biridir. Ehlisünnet icmasına göre buna dinden çıkmıştır diyemeyiz. Aynı şekilde Sunni ekol Yezit’e lanet okumayı teşvik etmez. Allah en doğrusunu bilendir.


5. Haccac bin Yusuf:

Listemizin bu sırasında Yezid ile neredeyse aynı dönemde ve aynı topraklarda yaşamış bir kişi var. Bu kişi, Allah’ın ona bahşettiği izzeti-devleti, makam ve mevkiini müslüman kanı akıtmak için kullanmıştır. Haccac Bin Yusuf (ö.714), çok dindar, kültürlü ve zeki biri olmasına rağmen aynı zamanda eli kanlı bir zorba idi. Binlerce dindaşını, kardeşini güzünü kırpmadan harcadı. Mekke’ye Hac döneminde saldırarak on binlerce insanı katletti. Hayatı boyunca iki yüz bin cana kıydığı söylenen bu adam sonunda Zalim ve unvanına “layık” oldu ve Haccac-ı Zalim diye zikredile geldi. [3]


6. Hülagu Han:

Atası Cengiz Han’ın izinden giderek onun miras olarak bıraktığı istila hareketlerini, Abisi Mengü’nün izniyle devam ettiren Hülagu, Cengiz’in adalet, diğer dinlere saygı ve devlet adamlığı mirasından bir paye almamış olacak ki İstila ettiği yerlerdeki halka çokça zulmederdi. Sadece Bağdat istilası sırasında, kadın, çocuk, yaşlı demeden yüz bin kişiyi katlettiği söylenir. Kütüphaneleri yakıp yıktırması, âlimleri öldürmesi de aynı zaman da kültürel bir yobaz olduğunu kanıtlar. Bütün bu zalimliği ona, isminin divan edebiyatında zalim ile eş anlamlı olarak kullanılmasını getirmiş ve “Hülagu musun Kâfir?” deyimini edebiyata kazandırmıştır. Hadi git, daha söylemiyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın.


7. Habib Burgiba:

Tunus’un ilk cumhurbaşkanı olan bu zat, sosyalist bir yönetimi benimsemişti. Aynı zamanda din düşmanı bir materyalistti. Müslüman halka çağdaşlaşma kisvesi altında zulüm ederdi. Ramazan ayında oruç tutmayı ve hacca gitmeyi yasakladı. Döneminde binlerce insan öldürüldü, binlercesi de zindanlara yollandı. 1961 yılında giriştiği Bizerte katliamında 18 bin müslüman öldü. 1987 yılında halk darbesiyle indirildiği günün yıl dönümleri Tunus’un Özgürlük Bayramı ilan edildi. [3]


8. Enver Hoca:

Kominizm Sevdalısı bir başka lider de Enver Hoxha, Arnavutluk halkını baskıyla yöneterek ülkede kominizm rejimi yaymaya çalışmıştır. İktidara geçmezden önce halkın zayıf noktası olan din istismarıyla sempati toplamaya çalışmış, ateşli dini söylemlerle başa geçebilmiş daha sonra rejim devrimi için çalışmaya koyulmuştur. Onlarca camiyi kapatmış, yüzlerce müslümanı katletmiştir. 1985 yılında kalp krizi sonucu ölmüştür. [3]


9. Cemal Abdulnasır:

Sosyalist bir lider olan Albay Abdulnasır, Müslüman Kardeşler Cemiyetinin desteğiyle 1952’de Mısır Kralı Faruk’u devirerek iktidar olmasına rağmen, bu mevki onun gözünü döndürmüş ve Müslüman Kardeşler üyesi birçok âlimi ya öldürtmüş ya da zindanlarda çürümeye terk etmiştir. Rus KGB’siyle işbirlikçi olan ve sosyalist düzen sevdalısı bu zat, listemizdeki diğer insanlar kadar belki kıyım yapmamıştı ama Seyyid Kutub, Hasan El Benna, Muhammed Kutub gibi âlimleri öldürmesi de halka yapılmış en büyük zulümlerden birisidir. [3] Çünkü İslam Sünnetine göre bir âlimin ölmesi, âlemin ölmesidir.[4]


10. Hafız Esad:

Suriye’nin Zalim Lideri, Hafız Esad BAAS partisinin yükselişiyle paralel yükselerek 1970 yılında yönetimi ele geçirmiş ve SSCB ile işbirliğine girişmiştir. Sunni Müslümanlara giriştiği soykırım sayesinde zulm ile abad oldu. Sunni Aileleri toplumdan izole etti, hiçbir hizmetten yararlanmalarına izin vermedi. Bunun üzerine ayaklanan sunileri bastırmak için Hama şehrinde otuz bin suniyi katletti. Ülkesini heykel ve resimleriyle donattı. Camilere bile kabartma resimlerini yaptırdı. 2000 yılında öldü. [3]


Bonus. George W. Bush:

ABD’nin bir önceki Başkanını İslam Dünyasına Zulmedenler listesinde anmasaydık yakışık almazdı. Önce Afganistan’da (2001) Sonra Irak’ta (2003) –özgürleştirme amacıyla-  binlerce sivil masumun ölmesine neden olacak işgal hareketlerinin kararını veren yönetimin başındaki Bush, özellikle Irak ve Afganistan olmak üzere tüm islam âleminin en çok bedduasını alan insanlardan biri olduğu kesindir.


---
[1]. Tekvin, 10.bap
[2]. Yunus, 91.ayet
[3]. Dünyayı Ağlatanlar, Halit Ertuğrul, Nesil Yayınları
[4]. Konu ile alakalı hadisler

Anahtar Kelimeler: İslam Araştırmaları, cemal abdulnasır kimdir, ebu cehilin yaptıkları, en kötü devlet adamları, enver hoca kimdir, habib burgiba kimdir, hafız esad kimdir, kötü krallar, kötü yöneticiler, nemrut hayatı, Top 10 Listesi, yezid hayatı, zalim krallar, zalim yöneticiler

mutevaggil , 25/03/2009-20:31 Facebook'ta Paylas