‘’Kuluna yardım eden , dinini üstün kılan Allah a hamd olsun…’’

Dua TDK'nın verdiği anlamıyla yakarış, yalvarmadır. Dua ibadetin özüdür. İnsanın yaratcısıyla arasında kurulan gizli ve eşsiz bir diyalogdur. Rabbimizin katındaki değerlerimiz dualarımızla paralellik göstermektedir. ‘Kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.’ Ayeti kerimesiyle de güzel bir şekilde açıklandığı gibi insanoğlu için bir ihtiyaçtır.  Mahiyet  itibarıyla duanın üç şekli vardır:

1—Allah ın isim ve sıfatlarını isteye uygun bir şekilde sıralayan dua

2—zillet ve zaruret ifade eden dua

3—bütün ihtiyaçları birden arzaden dua

Peygamberimizin dualarının bu üç mertebeyi birden içine aldığı görülür ki bu en güzel şekilde olanıdır. Hz. peygamberin dualarına göz atıldığında ,O önce Cenab-ı Allah ı esma ve sıfatlarıyla anar,sonra kendi aczini dile getirir, daha sonra ise bir şeyden ya O’na sığınır, yahut istekte bulunur veya bir şeyin kabulunü O’ndan bekler.

Yüce Rabbimiz kendisine edilen dualara iştirak eder. Dua bir rahmet kapısıdır ve müminin vazgeçilmezleri arasındadır. Hepimize bir örnek teşkil etmesi açısından peygamberlerin dualarını konu edindim:

Hz. Nuh un duası:  kendisini yalanlayan halkına karşılık Rabbine duası : ‘’Ey Rabbim onların beni yalanlamalarına karşı bana yardım et!’’  ve Yüce Allah ın hz Nuh’un duasına tecellisi  ‘’Biz de ona şöyle vahyettik Bizim gözetimimiz altında gemiyi yap, buyruğumuz gelipte tandır kaynayınca her cins hayvandan eşler halinde gemiye al. Bir de daha önce kendileri hakkında azaba uğrayacaklarına dair hüküm bulunanların dışındaki ailenide gemiye bindir. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme, çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.’’

Hz. İbrahim in duası: ‘’Ey Rabbim bu şehri güvenli kıl , beni ve oğullarımı putlara tapmaktan uzaklaştır….bana ihtiyarlığımda İsmail i, İshak ı bağışlayan Allah a hamd olsun. Şüphesiz ki benim Rabbim duayı işitir, kabul eder . Ey  Rabbim beni de soyumdan gelenleri de namazı dosdoğru kılan kişiler yap. Ey Rabbimiz duamı kabul et. Ey Rabbimiz, hesap görülecek günde beni , anamı, babamı ve bütün müminleri bağışla!’’

Hz Yusuf un duası:  ‘’Ey Rabbim! Benim için zindan, bunların beni çağırdıkları şeyden daha hayırlıdır. Eğer sen bunların düzenlerinden beni korumazsan, ben onlara kapılır ve cahillerden olurum!’’  ‘’Bunun üzerine Rabbi, Yusuf un isteğini yerine getirdi ve kadınların O’na karşı tuzaklarını boşa çıkardı.’’

Hz. Musa nın duası:  (Hz Musa’ya peygamberlik verildiği ve firavun ve halkına tebliğ için gönderileceği sırada şu sözler dökülüyor ağzından) ‘’Rabbim! Doğrusu ben onlardan bir cana kıydım, beni öldürmelerinden korkarım. Kardeşim Harun’un dili daha düzgündür. Kardeşimi beni destekleyen bir yardımcı olarak benimle birlikte gönder. Çünkü beni yalanlamalarından korkarım.’’  Yüce Allah ın Hz. Musa’nın duasına tecellisi  ‘’Seni kardeşinle destekleyeceğiz ki onlar size uzanamayacaklar. Ayetlerimizle ikiniz ve ikinize uyanlar üstün geleceklerdir. Korkmayın ben sizinle beraberim. Görür ve işitirim..’’

Hz. Zekeriya ’nın duası : ‘’Rabbim’ katından bana temiz bir zürriyet ver! Şüphesiz ki sen duaları işitensin.’’ Ve ‘’Mihrab’a çekilip namaz kıldığı sırada melekler O’na şöyle seslendiler: Allah seni kendi sözü’nü doğrulayacak olan, üstün özelliklere sahip, kötülüklere karşı kendini tutan ve erdemli bir peygamber olan, Yahya ile müjdeliyor.’’

Ve son olarak   Hz. Muhammed’in  Bedir Savaşından önce Dostuna ettiği dua geliyor aklıma;  ‘’Ey Rabbim şu bir avuç insanı helak edersen yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz.’’  ..ve binlerce melek iniyor Bedir saflarına ‘’ kuluna yardım eden, dinini üstün kılan Allah’a hamd olsun.’’

HÜMA OSMANOĞLU

Anahtar Kelimeler: Anlama Çabası, Dua Ne Zaman Yapılır, Dua Nedir, Duanın Anlamı, Duanın Manası Nedir, Eyyubun Duası, Hz Musanın Duası, Kuranda Dualar, Niçin Dua Edilir, Nuh Peygamberin Duası, Örnek Dualar, Peygamberlerden Dualar, Zekeriya Peygamberin Duası

huma , 03/12/2009-23:47 Facebook'ta Paylas