Yakın tarihin en büyük islam bilginlerinden olan ve Nakşibendi Tarikatinin İskendepaşa Cemaati diye de bilinen Gümüşhanevi kolunun mürşidi Mehmet Zahit Kotku hocaefendinin vefatının otuz birinci yıldönümü. Kafkasyalı bir ailenin oğlu olarak 1897 yılında Bursa'da doğan Mehmed Zahid Hoca 13 Kasım 1980 tarihinde istanbul'da vefat ederek Süleymaniye Camii'nin avlusundaki kabristana gömülmüştür. Mehmet Zahit Kotku hocaefendi, ömrü boyunca ilim, irşad, vaaz-ı nasihat ve müelliflikle geçiren hak dostu ve peygamber aşığı bir mürşitti.

Ailesi Şirvân'a bağlı, eski bir hanlık merkezi olan Nuha'dandır. Kafkasya'da bir dağ eteğinde bulunan ve ipekçiliği ile meşhûr olan bu yöreden Osmanlı-Rus Harbi sırasında Anadolu'ya 1297`de göç eden Müslümanlarla gelmişlerdir. Bursa'ya geldiğinde henüz 16 yaşında olan babası İbrahim Efendi, Bursa Hamza Bey Medresesinde tahsil görüp çeşitli yerlerde imamlık yapmıştır. 1929 yılında vefat etmiştir. Annesi Sabire Hanım da Mehmet Zahid Hocaefendi henüz 3-4 yaşlarında iken vefat etmiştir.

İlk ve orta öğretimini Bursa'da tamamladı. 1.Dünya Savaşı sebebiyle 18 yaşında askere çağrılmış, Suriye cephesinde uzun yıllar askerlik yapmıştır. Ağabeyi Ahmet Şakir Efendi de Kudüs ve Çanakkale cephelerinde savaştıktan sonra 28 yaşında cephede hastalanarak şehit olmuştur.

Askerden döndükten sonra İstanbul'da dini toplantılara katılmaya başladı. Gümüşhanevi Dergahında Ömer Ziyaüddin ed-Dağıstanî'nin öğrencisi oldu. Çeşitli yerlerde imamlık ve hatiplik yaptı. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasından sonra Bursa'ya döndü ve 1952 yılına kadar orada kaldı.

İstanbul'a döndükten sonra çeşitli camilerde ve son olarak İskenderpaşa Camii'nde imamlık ve hatiplik yapmaya başladı.

Çevresince çok sevilen ve vaazları ilgiyle izlenen Kotku'nun tebliğ misyonu cemaati mensuplarınca benimsenerek cemaate dönüştü. Böylece başlayan İskenderpaşa Cemaati adını vaazların başladığı İskenderpaşa Camii'nden aldı.

Kotku, cemaat liderliğini vefat edene kadar sürdürdü. 1980 yılında vefatının ardından cemaatin liderliğini damadı ve baş talebesi Mahmud Esad Coşan devraldı.

Mehmet Zahid Kotku kalmak üzere 1979 yılında gittiği, Hicaz'dan 1980 yılında ağır hastalıkları sebebiyle geri dönmüş, 13 Kasım 1980'de vefat etmiştir. 14 Kasım 1980 günü Süleymaniye Camii'nde çok kalabalık bir topluluğun eşliğinde kılınan cenaze namazının ardından Süleymaniye Camii haziresine defnedilmiştir.

Allah mekanını cennet eylesin.

Kitapları

 • Tasavvufî Ahlâk (5 Cild)
 • Cennet Yolları
 • Mü'minlere Vaazlar (2 Cild)
 • Ehl-i Sünnet Akaidi
 • Ana Baba Hakları
 • Hadislerle Nasihatlar (2 Cild)
 • Nefsin Terbiyesi
 • Tezkiretül-Evliyâ Tercümesi
 • Risâle-i Hàlidiyye Tercümesi
 • Evrâd-ı Şerif
 • Faydalı Dualar ve 32 Farz Mecmuası
 • Yemek Âdâbı
Anahtar Kelimeler: Hayatı ve Eserleri, İslam Araştırmaları, Görünmeyen Üniversite, Gümüşhanevi Dergahı Nedir, İskenderpaşa Cemaati Nedir, Mehmet Zahid Kotku Kimdir, Mehmet Zahit Kotku Cemaati, Mehmet Zahit Kotku Hayatı ve Eserleri, Mehmet Zahit Kotku Kitapları, Mehmet Zahit Kotku'nun Vefatı

mutevaggil , 13/11/2011-10:56 Facebook'ta Paylas